Nabór wniosków przez PUP Jasło

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: niedziela, 17 luty 2019 Justyna Zimny-Frużyńska
View Comments

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)".

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 512 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

Można zostać objętym następującymi formami wsparcia:

Szczegół: PUP Jasło

Odsłony: 272