Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: poniedziałek, 23 kwiecień 2018 Justyna Zimny-Frużyńska Drukuj E-mail

Ruszył nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży Fundacja Banku Zachodniego WBK.

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości pomożemy dofinansować projekty dotyczące historii i muzyki. Tegoroczne tematy naboru: “Ignacy Paderewski – sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność” oraz “100-lecie odzyskania niepodległości”. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasła tej edycji naboru.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej. Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież, między 13, a 26 rokiem życia. Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:

  • Potrzeba realizacji Projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku – 0-10 pkt.
  • Zgodność Projektu z aktualnym priorytetem edycji – 0-10 pkt.
  • Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji Projektu – 0-10 pkt.
  • Wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji Projektu – 0-7 pkt.
  • Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-7 pkt.
  • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.
  • Rekomendacja dyrektora oddziału – 0-3 pkt.
  • Dodatkowo brana jest pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.

Projekty będzie można składać od 23.04.2018 r. do 21.05.2018 r. Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 czerwca 2018 r.  Szczegóły znajdziecie na stronie Banku, czyli TUTAJ

Odsłony: 631