Nabór projektów polsko-słowackich w ramach PWT Interreg V-A

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: sobota, 30 wrzesień 2017 Justyna Zimny-Frużyńska Drukuj E-mail

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony kolejny nabór projektów dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny. Nabór trwa do 10 listopada 2017 r. Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej (np. hoteli, schronisk, restauracji, boisk, hal, domów kultury). Szczegółowy spis na co można otrzymać dofinansowanie znajduje się na stronie programu INTERREG przykładowe możliwe dofinansowanie:

 1. budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 2. wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej,
 3. programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów,
 4. nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza,
 5. działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości,
 6. wspólną transgraniczną promocję poświęconą dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza.

Wnioskodawcą mogą zostać m.in.:

 1. organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 3. instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 4. organizacje pozarządowe non-profit,
 5. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 6. kościoły i związki wyznaniowe.

Wnioski może złożyć:
- po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego,
- po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves,
- po stronie czeskiej (w ramach projektów trójstronnych) powiaty Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn i Ostrawa-miasto.

SZCZEGÓŁY: https://pl.plsk.eu/-/ii-nabor-wnioskow-dla-pierwszej-osi-priorytetowej-programu


WARTO PRZECZYTAĆ:

 1. Ruszył nabór wniosków do X edycji „Patriotyzmu Jutra”
 2. Nabór wniosków do III edycji konkursu im. Jana Dormana
Odsłony: 193