Dotacje z PUP Krosno na założenie firmy - edycja 2020

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 Justyna Zimny-Frużyńska
View Comments

Rusza kolejan edycja projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)", który jest realizowany przez PUP z Krosna.

Wsparcie ma otrzymać 77 osób w następujących zadaniach:

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należących do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

Szczegóły PUP Krosno.

Odsłony: 151