Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości na Podkarpaciu

Kategoria: Oferta Opublikowano: sobota, 25 listopad 2017 Justyna Zimny-Frużyńska
View Comments

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zwiększył alokację na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 ogłoszonego w dniu 07.12.2016 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, o kwotę około 6 mln PLN, do łącznej wysokości 28 019 981,00 PLN kwoty dofinansowania.

Oznacza to, iż została zaktualizowana lista firm i projektów, które otrzymały dofinansowanie. Tym samym osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mają większe szanse. Firmy, które mogą otrzymać dofinansowanie na realizację projektu to:

Aktualna lista firm która będą ogłaszać nabory do projektów, gdzie można otrzymać m.in. wsparcie finansowane na założenie własnej działalności TUTAJ

Odsłony: 510