Ile wynosi niższy ZUS dla nowo powstałych firm?

Każdy kto staje przed decyzją o założeniu własnej firmy zastanawia się nad kosztami jej prowadzenia, które są bardzo różne. W zależności od profilu działalności firmy, od jej lokalizacji, miejsca siedziby (w domu czy wynajmujemy lokal) koszty mogą być inne.

Jednak jest koszt, który przez pierwsze dwa lata osoby podejmujące działalność gospodarczą mają taki sam. Kosztem tym są niższe składki (tzw. mały ZUS), które odprowadzamy do ZUS. Możliwość taką daje nam art. 18a. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), w której przeczytamy: „Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia”. Każdy medal ma dwie strony, więc pozwolę sobie przypomnieć, że decydując się na opłacanie niższego ZUS, trzeba pamiętać o tym, że również w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych.

Podczas rejestracji Waszej firmy, pamiętajcie abyście ją zarejestrowali np. 2 dnia miesiąca. Dlaczego warto o tym pamiętać? Otóż przykład wyjaśni sprawę: prawo do preferencyjne składki ZUS nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jeśli zaczynasz w innym dzień miesiąca niż pierwszy, to okres 24 miesięcy twojego małego ZUS-u będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca. Przykład: zarejestrujesz firmę w dniu 1 lutego 2018 r., to będziesz płacił mniejsze składki ZUS przez pierwsze 24 miesiące, czyli za okres od 1 lutego 2018 do 31 stycznia 2020 r. Za luty 2020 r. zapłacisz już pełny wymiar składek. Jeżeli zarejestrujesz firmę dzień później, czyli 2 lutego 2018 r., to okres ten się wydłuży. Oznacza to, że niższe składki zapłacisz za okres od 2 lutego 2018 r. do 28 lutego 2020, czyli z "małego ZUS" skorzystasz prawie o miesiąc dłużej.

Z ulgi na niższy ZUS nie mogą skorzystać:
• wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,
• osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.
• twórcy i artyści.

Wysokość preferencyjnej składki ZUS dla nowych działalności gospodarczych obliczana jest jako 30%wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 2018 wynosi 2 100 zł. Czyli mały ZUS w 2018 r. dla osób rozpoczynających własną działalność wynosi: 520,10 zł (jest to to suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, kwota nie obejmuje składki na FP) lub 504,66 zł (jest to suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kwota nie obejmuje składki na FP). Obrazuje to poniższa tabela:

Źródło: https://6krokow.pl

Jeśli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło w środku miesiąca, wówczas minimalna podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu (kwotę minimalnej podstawy dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez dni, w których opłacało się składki i podlegało się ubezpieczeniom

TERMINY:
Składki ZUS są płacone w trzech podstawowych terminach:
• do 5 dnia następnego miesiąca - w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych
• do 10 dnia następnego miesiąca - w przypadku do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie
• do 15 dnia następnego miesiąca - obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników

Przedsiębiorca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą powinien złożyć do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników i zgłasza ich do ubezpieczeń to składki za obecny miesiąc opłaca do 15 dnia następnego miesiąca (również w przypadku zleceniobiorcy). Terminy płatności składek są równoznaczne z terminem wysłania deklaracji rozliczeniowej. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o opłacaniu ubezpieczeń (społecznych, wypadkowych i zdrowotnych), gdyż są one obowiązkowe i trzeba systematycznie je opłacać.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, ale doradzam aby również je systematycznie opłacać, ponieważ opłacenie go po terminie lub w niepełnej wysokości powoduje, że ustaje ubezpieczenie w trybie natychmiastowym od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składki ZUS nie zostały opłacone.
Przypomnę że, ubezpieczenie chorobowe, jest ubezpieczeniem którego głównym zadaniem ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby.

Przeczytaj także:

  1. Dotację na założenie własnej firmy w Krośnie i okolicach
  2. Dotacje na rozwój firm z sektora MŚP już w 2018 r.
  3. Jak założyć stowarzyszenie - krok po kroku
Odsłony: 1005