Zmiany w promocji projektów

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz obowiązek, aby o tym informować. Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady w oznakowaniu działań informacyjnych i promocyjnych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego znaku takim jest flagi Polski, której umieszczenie jest obowiązkowe, gdy umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana po 1 stycznia 2018 r. Na stronie RPO WP możemy znaleźć zapis iż: "Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r. i nie ponieśli jeszcze żadnych kosztów związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w tym zakupem tablic informacyjnych czy pamiątkowych oraz plakatów informacyjnych są zobowiązani do stosowania nowego oznaczania realizowanych projektów. Beneficjenci, którzy wykonali już tablice czy plakaty informacyjne/promocyjne z układem logotypów nie zawierających flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie zmieniają wykonanych już materiałów związanych z promocją projektu. Beneficjenci będą musieli oznaczyć znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem Unii Europejskiej, oficjalnym logotypem promocyjnym województwa:

  • tablice informacyjne, tablice pamiątkowe,
  • plakaty,
  • stronę internetową,
  • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli będą prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
  • dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do publicznej wiadomości, np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
  • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencję, umowy (...). 

Należy pamiętać, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej".

WAŻNE: liczba znaków zestawionych ze sobą nie może być większa niż cztery, łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli są potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Pamiętaj jednak, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz umieszczać logów czy innych znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu. Jeśli to zrobisz, możesz mieć uznane poniesione koszty jako koszty niekwalifikowalne. 

Odsłony: 839