Dotacja na założenie firmy z PUP!

Środki finansowe (dotacje, dofinansowanie) na rozpoczęcie działalności gospodarczej są rozdzielane przez Instytucje Pośredniczące i możesz pozyskać z kilku miejsc. 

Są to:
1. Powiatowe Urzędy Pracy,
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (tzw. POWER),
3. Regionalnych Programów Operacyjnych,
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy stanowią formę walki z bezrobociem, dotację są pomocą bezzwrotną, a przyszły przedsiębiorca po pozytywnej decyzji dość szybko otrzymuje środki finansowe na wskazane przez siebie konto, dotacja jest wypłaca "z góry", czyli nie musisz wykładać najpierw własnych środków finansowych, które potem zostaną Ci zwrócone. Po napisaniu i złożeniu biznes planu i pozytywnej decyzji otrzymujesz środki finansowe (Uwaga:wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności). Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Najczęściej urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego, dlatego doradzam aby lepiej go posiadać niż nie mieć go wcale – choćby symboliczną sumę.

Warunki otrzymania dotacji z PUP:

  1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  2. odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania, należy więc sprawdzić w regulaminie PUP do którego chcesz złożyć wniosek),
  3. osoba bezrobotna nie może być studentem studiów dziennych, (może studiować zaocznie),
  4. nie możesz posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  5. w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie możesz mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  6. nie możesz otrzymać wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie możesz złożyć w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie,
  7. dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.

Podwójne finansowanie, czyli złożenie wniosku o dotację z PUP oraz do innego źródła jest niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka Ci drogi przed innymi formami wsparcia lub przed innymi dofinansowaniami w przyszłości. Możesz starać się o różne formy wsparcia finansowego (np. refundacja kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy - trzeba odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotację o środki unijne na rozwój już działającej firmy.

WARTO PRZECZYTAĆ:

  1. Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień
  2. Półroczne zwolnienie z ZUS dla osób rozpoczynających własny biznes
  3. Ile wynosi niższy ZUS dla nowo powstałych firm?
Odsłony: 719