Podsumowanie Szlachetnej Paczki w Dukli (VIII edycja)

Kategoria: Inspiracje Opublikowano: czwartek, 13 grudzień 2018 Justyna Zimny-Frużyńska
View Comments

Za nami XVIII edycja Szlachetnej Paczki w Polsce. Była to jednocześnie VIII edycja tego projektu realizowana w naszej gminie.

Szlachetna Paczka wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Szukamy ludzi, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Naszym ideałem jest dotarcie do rodziny w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym, bo sami chcielibyśmy, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda. W Paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Nie zbieramy „na kupę”, ale precyzyjnie przygotowujemy prezenty, które są impulsem do zmiany.

Teraz trochę liczb: Rejon Dukla, Rymanów Zdrój:

Włączone rodziny były z następujących miejscowości: Dukla, Nadole, Zboiska, Równe, Teodorówka, Cergowa, Iwla, Wietrzno, Głojsce, Łęki Dukielskie, Jasionka, Sulistrowa, Żeglce oraz 5 rodzin z gminy Rymanów Zdrój.

Składamy serdecznie podziękowania za pomoc w transporcie paczek OSP Dukla i OSP Równe, 6 DH ISKRA za pomoc w organizacji magazynu i dostarczaniu paczek do rodzin oraz dziękujemy za udostępnienie budynku na magazyn p. Michałowi Szopa – dyr. MOSIR.

Mamy nadzieję, że uda się nam utworzyć rejony w 2019 r. jednak do tego potrzebujemy wolontariuszy. Zachęcamy więc każdego, aby do nas dołączył, jedyny wymóg to 18 lat i chęci do pracy :).
Zespół Szlachetnej Paczki z Dukli

Duma i radość :)
Gratuluje całej Polsce pięknego wyniku!

Odsłony: 612